Asukkaan opas

Opas kaupungin vuokra-asuntojen asukkaille

Vakuusmaksu

Kuitti maksetusta vakuusrahasta tulee esittää vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Vakuusmaksu on vuokran, autopaikan ja muiden asumiseen liittyvien maksujen vakuutena ja se palautetaan asukkaalle hänen muuttaessaan pois asunnosta, mikäli asukkaalla ei ole maksamattomia laskuja, asunto on asiallisessa kunnossa ja avaimet on palautettu. 

Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen

Vuokrasopimus allekirjoitetaan ja avaimet asuntoon luovutetaan toimistolla. 

Huoneiston kuntotarkistus

Muuttaessasi uuteen asuntoon, ota yhteys kiinteistönhoitajaan ja sovi tulotarkastuksen tekemisestä. Samalla voit sopia mahdolliselle saunavuorolle ajan ja autopaikan kiinteistönhoitajan kanssa. 

Sähkösopimus

Muista tehdä sähkösopimus sähköyhtiön kanssa. 

Muuttoilmoitus

Muista tehdä muuttoilmoitus, Kätevimmin se hoituu netissä www.muuttoilmoitus.fi tai puhelimitse 0200 71000.  Myös postista saa muuttoilmoituslomakkeita. Muista myös ilmoittaa uusi osoite sukulaisille, ystäville, lehtiin yms. 

Kotivakuutus

Muista ottaa kotivakuutus irtaimistosi turvaksi. Yhtiön kiinteistövakuutus ei kata vuokralaisen koti-irtaimistoa. 

Talonkirjaote

Talonkirjaotteen saat toimistolta, tarvitset sitä mm. hakiessasi asumistukea Kelalta. Otteen saamisen edellytyksenä on, että kaikki huoneistossa asuvat on merkitty talonkirjaan. Huoneiston asukasmäärissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava toimistolle, jotta talonkirjatiedot pysyvät ajan tasalla. 

Asumistuki

Asumistukiasioita hoitaa Kela, lisätietoja löydät www.kela.fi

Vuokranmaksu

Vuokra on maksettava kunkin kuukauden 5. päivään mennessä. Käytä aina viitepankkisiirtoa. Vuokran maksun suhteen kannattaa olla tarkkana. Vuokrasopimus voidaan purkaa jo yhdenkin vuokran laiminlyönnistä. Erääntyneet vuokrat ja muut saatavat peritään korkoineen ja kuluineen perintälain mukaan.

Ohjeita asumiseen

Asumisen aikana syntyy tilanteita, jolloin ei aina tiedä mistä apua ongelmiin on löydettävissä. Kaikissa asuntoosi ja siinä asumiseen liittyvissä ongelmissa voit kääntyä kiinteistönhoidon puoleen. 

Oven avaus

Kiinteistöpäivystys tulee tarvittaessa avaamaan oven. Avauksenpyytäjän henkilöllisyys tarkastetaan ja hänen tulee olla talonkirjaan merkittynä (ilmoitusvelvollisuutta noudatettu). Maksu tapahtuu laskua vastaan, avauksen yhteydessä henkilö ilmoittaa laskutustietonsa oven avaavalle kiinteistömiehelle.

Käteismaksu:klo
Työaikana07:00-15:0040,00€
Työajan ulkopuolella15:00-22:0060,00€
Öisin22:00-07:0095,00€
Viikonloppuna ja pyhinä 95,00€
(päivystävä huoltomies saapuu paikalle 1-2h kuluessa  
Ovenavauksen hinnat

 Jätteiden lajittelu

Jätehuoltoalueella on jäteastiat sekajätteelle. Lajittele jätteesi ja toimita aluekeräyspisteisiin lasi, metalli ja paperijätteet, lisätietoa lajittelusta sekä aluekeräyspisteiden sijainnit löydät Lapin jäteyhtymä kuntayhtiön sivuilta www.lapeco.fi Huonekalut, pyöränromut ym. isot jätteet on asukkaan omatoimisesti kuljetettava kaatopaikalle. Televisiot, tietokoneet ym. sähkö- ja elektroniikkaromu on asukkaan toimitettava Elwira Oy:n käsittelylaitokselle, Teollisuustie 4 (vastaanotto on maksuton).

Pesutupa

Pesutuvan käyttöajat ovat pääsääntöisesti (saattavat poiketa talokohtaisesti):

 • maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 21:00
 • lauantaisin ja aattoina klo 9:00 – 18.00
 • sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12:00 – 16:00
 • Käyttöajat koskevat myös kuivaustilan sähkölaitteita. Muina aikoina pesutupa- ym. tilojen käyttö on kielletty myös niissä kiinteistöissä, joissa ei käyttöä ole estetty erillisellä rajoittimella.

Pesutuvan käytössä on noudatettava seuraavia ohjeita:

 • tee varaus vain todellisen tarpeen mukaiselle ajalle
 • tietyn viikonpäivän varaaminen ennakkoon viikkoja eteenpäin ei ole luvallista
 • noudata varausaikaa, jos varauksesi peruuntuu, poista nimesi varauslistasta
 • toisen asukkaan varaamaa aikaa ei saa omavaltaisesti poistaa varauslistalta eikä toisen pyykkivuoroa keskeyttää
 • pesutupavuoro on käytettävä yhtäjaksoisesti eikä pesutupaa ja muita ao. tiloja saa pitää varattuna aiheettomasti
 • mattoja ja muita märkinä raskaita tekstiilejä ei saa pestä pesukoneessa eikä puristaa lingossa kuivaksi
 • hae kuivat pyykit heti niiden kuivuttua pois kuivaushuoneesta, mikäli pyykki on hitaasti kuivuvaa, siirrä se vuorokauden kuluttua huoneistoon kuivumaan
 • pesutupatilat on aina siistittävä käytön jälkeen (koskee niin pesutupa-, kuivaus- kuin mankelihuonettakin) ja roskat vietävä pois

Pesutupatilat on tarkoitettu vain talon omien asukkaitten käyttöön, vieraiden pyykinpesu on ehdottomasti kielletty, pesutuvan käyttöoikeus voidaan peruuttaa, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee. Pesutupatilojen laitteiden kunnossa ilmenevistä vioista ja puutteista on välittömästi ilmoitettava kiinteistöhoitohenkilöstölle tai isännöintitoimistoon. Pesutupatilan laitteiden tahallisen rikkomisen aiheuttamat kustannukset peritään aiheuttajalta. Mikäli pesutupatiloihin on oma, erillinen avain, on asukkaan huolehdittava, ettei avain joudu vääriin käsiin. Tahallisesta avaimen kadottamisesta aiheutuva pesutupatilojen uudelleensarjoitus- ja avainkustannukset voidaan periä aiheuttajalta. 

Sauna

Sauna on tarkoitettu pääsääntöisesti talossa asuvien omaan käyttöön. Varattujen saunavuorojen ja yleisten vuorojen aikoja tulee noudattaa. Saunavuorolistasta huolehtii kiinteistönhoitohenkilöstö. Saunan siisteyttä edistää puhtaan laudeliinan käyttö. Saunavastan käyttäjän tulee huolehtia roskat roska-astiaan. Sauna tulee jättää saunavuoron jälkeen siistiin kuntoon ja mahdolliset roskat tai jätteet pitää viedä mennessään pois. Saunatiloissa makkaran paistaminen kiukaalla ei ole luvallista.  Sauna ei myöskään ole ryypiskelypaikka ja sitä koskevat yhteisten tilojen määräykset. 

Paikoitus

Autojen pysäköiminen portaan eteen ja autolla ajaminen pihakäytävillä sekä kevyenliikenteenväylillä on ehdottomasti kielletty. Pysäköinti on kielletty myös paikoitusalueelta pihakäytävälle johtavassa ”risteyksessä” hälytysajoneuvojen esteettömän pääsyn varmistamiseksi. Mikäli ajoneuvo on pysäköity väärin, vastuussa mahdollisesta vahingon tuottamisesta on ajoneuvon haltija. 
Vierailijoiden autojen pysäköintiin on käytettävä talon katuosuutta ellei paikoitusalueella ole vieraspaikkoja. Vakituiset asukkaat ovat velvollisia opastamaan vieraansa pysäköimään ajoneuvonsa ohjeiden mukaan. Väärä pysäköinti saattaa aiheuttaa asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisen.
Lämpöpaikkojen pistokekoteloiden luukut on lukittava. Lämmitysjohtoa ei saa jättää roikkumaan pistokkeeseen, kun auto ei ole siihen kytkettynä. Sisätilalämmittimen käyttö on ehdottomasti kielletty.

Parveke

Huoneistojen parvekkeet on tarkoitettu oleskelua varten. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Huoneistokohtaisella parvekkeella ei saa valmistaa lämmintä ruokaa, koskee myös grillaamista. Mattojen ja vuodevaatteiden tomutus on kielletty parvekkeella, pito- ja liinavaatteiden tuulettaminen on sallittua kaiteiden sisäpuolella. Kukka-astiat on sijoitettava parvekkeen kaiteen sisäpuolelle.

Remontointi

Vuokralaisen tulee hoitaa asuntoa huolellisesti ja ilmoittaa havaitusta vioista kiinteistönhoitoon. Vesi- ja viemärilaitteiden viat on ilmoitettava välittömästi. Huoneistoissa ei saa tehdä remontteja ilman yhtiön lupaa. Remontteja tekevät kiinteistöyhtiön ammattimiehet. Sähkölaitteiden korjauksia saa tehdä vain valtuutettu asennusliike. Sulakkeiden, lamppujen ja loisteputkien sytyttimien hankinta ja asennus kuuluu asukkaille.

Asukasdemokratia

Voit vaikuttaa asumiseesi ja ympäristöösi asukasdemokratian kautta. Asukasdemokratia perustuu asukkaiden vapaaehtoiseen toimintaan ja kaikki uudet asukkaat ovat tervetulleita mukaan toimintaan. 

Kotieläimet

Kissoista ja koirista ja niiden ulkoiluttamisesta on omat määräyksensä myös kunnan järjestyssäännöissä. Niissä velvoitetaan koiran, kissan tai muun lemmikkieläimen omistajaa huolehtimaan siitä, ettei eläin aiheuta häiriötä eikä haittaa naapureille, muille talon asukkaille eikä huoneistoille. Älä jätä kotieläintä pitkiksi ajoiksi yksin asuntoon. Asukas on velvollinen maksamaan kotieläimensä huoneistolle mahdollisesti aiheuttamat vauriot. Pidä kotieläimet ulkoiluttaessa kytkettyinä. Huolehdi, ettei kotieläimesi sotke jätöksillään yleisiä piha-alueita tai lasten leikkipaikkoja. Kerää jätökset mukaasi ja toimita ne jäteastiaan. 

Järjestyshäiriöt

Kerro säännöistä lapsille ja nuorille ja opasta heitä asumiseen liittyvissä asioissa. Näin voit vaikuttaa asuinympäristösi viihtyvyyteen. Muistathan, että vuokralainen vastaa myös lastensa ja vieraidensa käyttäytymisestä. Kun metelöintiä tai muuta häiriötä ilmenee, on parasta ensin ystävällisesti keskustellen huomauttaa naapuria häiriöstä. Jos keskustelu ei auta tai siihen ei ole mahdollisuutta ja häiriö on jatkuvaa, voit valittaa häiriöstä kirjallisesti toimistoomme häiriöntuottamusilmoituslomakkeella Valituksesta tulee selvitä millaista häiriötä on aiheutunut ja häiriön ajankohta. Lähetämme tämän jälkeen häiriön aiheuttajalle kirjallisen varoituksen asiasta. Jos häiriköinti edelleen jatkuu, tee uusi kirjallinen ilmoitus asiasta. Uudessa ilmoituksessa tulisi mielellään olla myös muita todistajia asialle. Uuden ilmoituksen saatuamme annetaan ilmoitus vuokrasuhteen purkamisesta. Vaikeasta yöllisestä häirinnästä voit ilmoittaa suoraan poliisille.

 Järjestyssäännöt