Säännöt, toimintaohjeet ja suunnitelmat

Yleishallinto 
Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden lähettämisestä perittävät maksut  
Hallintosääntö  
Hankintaohjeet 
Hyvinvointikertomus 2021-2025 
Hyvinvointisuunnitelma 2024-2025 
Jätehuoltomääräykset 
Kiinteistön kosteus ja homevaurioiden käsittely 
Konserniohje 
Konserni Omistajapoliittiset linjaukset 
Kotouttamisohjelma 2023-2025  
Maapoliittinen ohjelma 2023-2025 
Olympia- ja maailmanmestaruusmitalistien huomioiminen 
Rakennusjärjestys 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 
Torijärjestys 
Urheilijoiden palkitsemisohje 
Vaakunan käyttöperiaatteet 
Viestintäohjelma 
Ystävyyskaupunkiohjelma
Suunnitelmat 
Kaupunkistrategia ja toimenpideohjelma 2021-2023 
Kemijärven matkailualueen turvallisuussuunnitelma  
Kemijärven kaupungin elinvoimaohjelma 2021-2025 
Taloushallinto 
Irtaimen omaisuuden luettelointi ja poisto-ohjeet 
Kemijärvi 150 juhlarahaston säännöt 
Taloudenhoitoa täydentävät määräykset ja ohjeet 
Henkilöstöhallinto 
Aloitetoiminta 
Elinvoimaa työhyvinvoinnilla Elvi-toimintamalli 
Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän työohje 
Henkilöstöhallinnon toimintaohje  
Henkilöstöpolitiikka 
Henkilövakuutukset 
Koulutussopimuksen soveltamisohjeet 
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi/paikallinen sopimus 
Merkkipäiväsääntö 
Neuvottelumenettely henkilöstöä koskevissa asioissa 
Perehdyttäminen 
Päihdeohjelma 
Toimintaohje sairastumistilanteessa 
Työsuojelun toimintaohjelma 2023-2025  
Virkavapauden ja työloman myöntämisperiaatteet 
Vuorotteluvapaa