Talous- ja uimavesien valvonta

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen.

Terveystarkastajat valvovat talousveden laatua säännöllisesti. Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi.

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti näytteitä ottamalla. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa veden mikrobiologinen ja kemiallinen laatu sekä veden verkostojakelun turvallisuus loppukuluttajalle saakka.

Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvat myös elintarvikehuoneistojen ja -laitosten omat kaivot. Talousveden tai talousvesiverkoston saastumistapauksissa (epidemiatilanne tai sen uhka) terveysvalvonta antaa ohjeita ja määräyksiä veden käyttöön liittyen.

Terveystarkastajilta saa myös neuvoja ja ohjeita yksityisiin kaivoihin liittyvissä asioissa.

Yleisten uimarantojen, talviuintipaikkojen sekä yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua valvotaan säännöllisesti. Uimarantavesistä tutkitaan uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista.

Uimarannoilta tehdään havaintoja myös syanobakteeriesiintymistä eli sinilevistä sekä muista mahdollisista terveyshaitoista. Näytetulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla sekä kuntien verkkosivuilla.

Yleisessä käytössä olevien uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatua tutkitaan säännöllisesti. Tutkimukset ja tutkimustiheydet määräytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 315/2002 uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista mukaisesti. Tuloksien on oltava asiakkaiden nähtävillä kohteessa.

LINKKEJÄ