Kemijärven vanhusneuvosto

Kemijärven vanhusneuvosto on Kemijärven kaupungin alueella toimivien eläkeläisten, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien kunnan viranhaltijoiden yhteystyöelin.

Kemijärven vanhusneuvoston jäseninä ovat viisi eläkeläis- ja veteraanijärjestön edustajaa, sihteeri sekä edustajat kaupungin hallituksesta, elinvoima- ja tulevaisuuslautakunnista.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Arvo Laine
Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Sirkka Ruoho
Vanhusneuvoston sihteeri, suunnittelija Päivi Piisilä

Vanhusneuvoston jäsenet toimikaudelle 2021–2025 

 Jäsen (järjestö)Varajäsen
Ruoho Sirkka (Kemijärven seniorit ry)Imponen Tellervo
Kaisanlahti Pertti (Eläkeliiton Kemijärven Yhdistys ry)Laitinen Eila
Wahlsten Rainer (Kemijärven Eläkeläiset ry)Aska Väinö
Laine Arvo (Kemijärven Eläkkeensaajat ry)Heikkinen Pirjo
Ahvonen Erkki 
(Sotainvalidien Veljesliiton Kemijärven osasto,
Kemijärven Rintamaveteraanit
ja Kemijärven Sotaveteraanit)
Helle Tarja  

Vanhusneuvoston yhteystiedot:
Vanhusneuvoston sihteeri
Suunnittelija
Päivi Piisilä
040 480 6093
paivi.piisila@kemijarvi.fi

Vanhustyön keskusliitto

Vanhusneuvoston kokousmuistiot