Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävä ja tavoite on turvata elintarvikkeiden terveydellinen laatu sekä suojata kuluttajia elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta.

Elintarvikevalvontaan kuuluu elintarvikkeiden alkutuotannon, valmistuksen, myynnin, käsittelyn, tarjoilun, varastoinnin ja kuljetuksen valvonta sekä lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely. Valvontaan kuuluu myös elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan eli esimerkiksi pakkausmateriaalien valvonta.

Valvontaa kohteisiin toteutetaan riskiperusteisesti valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelmaan kuuluvat tarkastukset ovat Oiva-järjestelmän mukaisia tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta.

Yrityksen Oiva-raportin löydät yleensä elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin yhteydestä sekä Oivahymy.fi verkkosivulta.

Otathan yhteyttä terveysvalvontaan, jos

 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
 • perustat elintarvikehuoneiston
 • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
 • lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
 • elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
 • toimit alkutuotannon parissa
 • saatat markkinoille elintarvikekontaktimateriaaleja
 • suunnittelet ensisaapumistoimintaa eli aiot vastaanottaa ja/tai välittää eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen muista EU:n jäsenmaista sekä tietyistä erityssopimusmaista
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta

Terveysvalvonta tarjoaa myös neuvontaa ja opastusta toimijoille ja kuluttajille.

Elintarvikkeiden alkutuotannon ja elintarviketoiminnan rekisteröinti tai hyväksyminen

Alkutuotannon toimijan sekä elintarvike- tai elintarvikekontaktimateriaalitoimijan tulee tehdä elintarvikelain mukainen rekisteröinti-ilmoitus terveysvalvontaan tai hakea hyväksyntää elintarviketoiminnalle. Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta.

Rekisteröitävät elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa.

Myös ns. virtuaalielintarvikehuoneisto (käytetään ainoastaan esim. elintarvikkeiden myyntiin ja välittämiseen ilman, että elintarvikkeet ovat kyseisessä huoneistossa) vaatii rekisteröinnin. Virtuaalihuoneiston rekisteröinti tehdään sijaintikunnan elintarvikevalvontaan tai jos sijaintikunta on epäselvä, toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan.

Ilmoitus tehdään ensisijaisesti ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilppa.fi -palvelun kautta.

Lisätietoja ja ohjeita löytyy Ruokaviraston sivuilta

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen-ja-omavalvonta/

Elintarvikehuoneistoa koskevaa ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli

 • toiminnan elintarviketurvallisuusriskit ovat vähäiset ja
 • elintarviketoiminta tapahtuu osana muuta elinkeinotoimintaa (esim. vähäinen makeisten myynti muun toiminnan yhteydessä) tai
 • toimija on yksityishenkilö (esim. itse tehdyn pullan myynti torilla) tai
 • toiminta ei ole elinkeinotoimintaa (esim. urheiluseuran kahvion pitäminen tapahtuman yhteydessä)

Hyväksymistä vaativat elintarvikehuoneistot eli laitokset

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle on haettava hyväksyntää valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (laitos). Laitoksen omavalvontasuunnitelma on toimitettava viranomaiselle laitoksen hyväksymishakemuksen liitteenä. Hyväksymisen yhteydessä viranomainen arvioi, onko laitoksen omavalvontasuunnitelma riittävä riskien hallitsemiseksi.

Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää, jota yleensä haetaan kunnalliselta valvontaviranomaiselta. Teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat liha-alan laitokset hyväksyy kuitenkin Ruokavirasto.

Lisätietoa ja ohjeita löytyy Ruokaviraston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen-ja-omavalvonta/ilmoita-elintarviketoiminnasta/hyvaksytyt-elintarvikehuoneistot/

Alkutuotanto

 Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta, viljelyä, sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta.

Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienien keräily sekä metsästys.

Myös elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan, esimerkiksi laitokseen tai vähittäiskauppaan on alkutuotantoa. Lisäksi alkutuotannoksi katsotaan elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.

Alkutuotantoon ei sen sijaan kuulu maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta, alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus eikä eläinten teurastaminen. Alkutuotantoon kuuluvaa toimintaa eivät ole esimerkiksi juuston tai hillojen valmistus, yrttien kuivaaminen, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi, vaan ne ovat elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa.

Lisätietoa ja ohjeita löytyy Ruokaviraston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/

Milloin alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä?

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien, sienten tai esimerkiksi mahlan keräilystä. Ilmoitusta ei tarvitse myöskään tehdä kasvien ja sienten alkutuotannosta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.