Järjestyssäännöt

Vuokra-asuntojen järjestyssäännöt

Soveltamisala

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja kaupungin järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä tai yhtiön hallituksen erillisissä päätöksissä on sanottu.

Yleistä järjestystä koskevat säännöt

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

Yhteiset tilat

Kun ulko-ovet ovat lukittuina, on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiintuvat uudestaan. 
Ulko-ovien sulkemisen jälkeen ovien auki jättämisestä aiheutuneet mahdolliset vahingot korvaa auki jättäjä.
Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. 
Tupakointi ja päihteiden käyttö yhteisissä tiloissa ja ulko-oven edessä on kielletty. 
Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa.
Huoneistoja ei saa tuulettaa käytäviin, eikä vaatteita tule pölyttää eikä harjata käytävissä.
Pesutupien käyttöajat ovat yleensä (talokohtaisia eroja) arkisin klo 07:00 – 21:00, lauantaisin ja aattoina klo 9:00 – 18.00 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12:00 – 16:00.
Kellareissa ja väestönsuojassa sekä yleisissä tiloissa on avotulen teko edesvastuun uhalla kielletty.
Välinevarastoissa ja muissa tiloissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, moottorikäyttöisiä ajoneuvoja tai muita vastaavia vastoin lainsäädäntöä.
Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

Ulkoalueet

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituna jäteastioihin, joiden kannet on aina suljettava.
Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty. Piha-alueella ei saa säilyttää tavaraa.
Roskien tai tupakan tumppien heittely parvekkeilta on kielletty.
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niitä varten varatuilla paikoilla. Lämpöpaikkojen pistokekoteloiden kannet on pidettävä lukittuna eikä lämmitysjohtoa saa jättää roikkumaan pistokkeeseen kun auto ei ole siihen kytkettynä.

Huoneistot

Huoneistoissa ja piha-alueella on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Kello 22.00 – 07.00 on naapureille suotava yörauha.
Järjestettäessä perhe- ym. juhlia tai tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempäänkin on asiasta ilmoitettava naapureille hyvissä ajoin.
Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle.
Huoneistoissa tai muissa kiinteistön tiloissa ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän, hajun tai muun vastaavan haitan johdosta jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsee muita asukkaita. Melua aiheuttava työskentely on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Tupakointi asunnoissa on kielletty.
WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä.
Huoneistojen parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet.
Huoneiston avaimia ei saa luovuttaa tai niitä teettää perheeseen kuulumattomille henkilöille väärinkäytön välttämiseksi.

Tomuttaminen

Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla. Tomutusajat ovat arkisin klo 07.00 – 22.00.
Huoneistokohtaisella parvekkeella on sallittu liinavaatteiden puistelu ja pukimien harjaaminen kaiteiden sisäpuolella.

Kotieläimet

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, eivätkä ne saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta.

Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.