Varhaiskasvatuksen maksut

Kuvituskuva varhaiskasvatuksen maksuista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuksen palveluseteli ja siitä laskettava varhaiskasvatuksen asiakasmaksu yksityisessä päiväkodissa määräytyy samoilla periaatteilla kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 28 euroa.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksesta perittävässä maksussa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen johdosta asia on päätettävä kunnan toimielimen toimesta. Lisäksi tulee tarkistaa lapsikohtaiset asiakasmaksut ja tarvittaessa tehtävä uusi maksupäätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 12 §:n mukaisesti.

Tulorajat ja maksuprosentit

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyi ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muutettu muilta osin.

Perheen henkilömääräTuloraja 1.8.2022 euroa/kkTuloraja 1.3.2023 euroa/kkMaksuprosentti 
22913387410,7 %
33758499810,7 %
44267567510,7 %
54777635310,7 %
65284702810,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa (1.3.2023 alkaen).

Lisää tietoa: Varhaiskasvatustiedote 30.6.2023

Maksa varhaiskasvatuksen maksut kätevästi e-laskuna. E-lasku on helppo ja monipuolinen tapa maksaa lasku parilla klikkauksella, koska tili- tai viitenumeroita ei tarvitse näppäillä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perintä: Mikäli asiakasmaksu on eräpäivän jälkeen vielä maksamatta, kaupunki ei lähetä erillisiä maksukehotuksia vaan saatava lähetetään perintätoimistolle perittäväksi. Lapsen molemmat huoltajat ovat velasta yhteisvastuullisia. 

Tulorekisteri

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin. Kemijärven kaupungin lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntää esim. Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Kemijärven kaupunki saa palkkatiedot ja etuustiedot suoraan tulorekisteristä, jolloin päätökset perustuvat ajantasaisiin tulotietoihin. Suostumus tietojen hakuun tulee antaa oheisella tulotietolomakkeella (pdf). Emme vastaanota tietoja sähköpostitse vaan ainoastaan paperitulosteina.

Jotta tiedonhaku voidaan tehdä tulorekisteristä, tulee huoltajien/samassa taloudessa asuvan avo-/aviopuolison hyväksyä tiedonhaku tulotietolomakkeella kohdassa; Hyväksymme palkka- ja etuustietojen haun tulorekisteristä sekä allekirjoittaa lomake. Kysymme erikseen niitä tietoja, joita emme saa tulorekisteristä mm. yrittäjän tilinpäätöstieto, starttirahapäätös, pääomatulotieto (mm. vuokra-, korko-, osinkotulo), lapsen saama elatusapu. Mikäli työnantaja ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja tai tulorekisterin tiedot eivät riitä maksupäätöksen valmisteluun, kysymme lisää tietoa palkasta ja työsuhteesta.

Tulorekisteritiedote (pdf)

Lisää tietoa: