Ostolaskut

Kaupungin ostolaskut

Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteiseen hallintoon. Kunnan asiakirjat, myös ostolaskut, ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei kunnalla ole lakisääteistä velvollisuutta salata asiakirjaa. Nämä syyt löytyvät laista viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Kunnan menoista valtaosa kohdistuu ostoihin toisilta osapuolilta. Ostot voivat olla esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen hankintaa. Kunta puolestaan itse on julkisyhteisö, joka saa rahoituksensa valtaosin veroina ja valtionosuuksina. Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteisyyteen. Ostolaskujen avaamisen tarkoituksena on lisätä kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa siten paikallisdemokratiaa. Julkistaminen on myös osa kunnan sisäistä valvontaa, ja vahvistaa sitä, että kunnan hankinnat toteutetaan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti. 

Aineistot sisältävät Kemijärven kaupungin ja Kemijärven Tilapalvelut Liikelaitoksen vuoden 2021 tavaroiden ja palvelujen, investointien, tarvike- ja kalustehankintojen sekä vuokrien ostot. Ostolaskutiedoista on tietosuojalainsäädännön perusteella poistettu yksityishenkilöille ja toiminimille suoritetut maksut. Aineistot julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Aineisto sisältää seuraavat kentät:

 • Kuntanumero: 320
 • Kunnan nimi: Kemijärven kaupunki
 • Y-tunnus: 0191717-9
 • Tositenumero: tositteen numero kirjanpito-ohjelmasta
 • Toimittajanimi: yrityksen, yhdistyksen tai muun tyyppisen toimittajan nimi
 • Toimittajan Y-tunnus: toimittajan Y-tunnus/ ulkomaalaisen yrityksen VAT-tunnus/ rekisteröidyn yhdistyksen rekisterinumero
 • Rivin nettosumma: kyseiselle tilille kirjattu osuus koko ostolaskun summasta ilman arvonlisäveroa. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.
 • Tositepäivämäärä: kirjanpidon tositepäivämäärä
 • Tilinumero: kirjanpidon tilin numero
 • Tilin nimi: tilin numeroa vastaava nimi
 • Palveluluokka: tilastokeskuksen palveluluokituksen mukainen luokkanumero
 • Rivin bruttosumma: Kyseiselle tilille kirjattu osuus, sisältää verottoman summan ja arvonlisäverosumman 
 • Rivin ALV-summa: Kyseiselle tilille kirjatusta osuudesta laskettuna ostolaskuun sisältyvän arvonlisäveron määrä

Lisätiedot ja tietopyynnöt: kirjaamo@kemijarvi.fi  

Kaupungin ostolaskut löytyvät avoimena datana avoindata.fi portaalista. 

avoindata.fi