Maaseutupalvelut

Kemijärven kaupunki on vastuukunta Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alueella (YTA). Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski. 

Pelkosenniemen maaseutuasiat hoidetaan pääsääntöisesti Kemijärveltä. Sallassa ja Savukoskella on omat viranhaltijat. Sodankylän kanssa meillä on yhteistyösopimus. 

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse maaseututoimisto@kemijarvi.fi 

Yhteistoiminta-alueen ensisijaisena tehtävänä on toimia alueensa maaseutuviranomaisena. 

Tehtäviä ohjaa Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010 sekä EU:n asetukset. Tehtävät voikin jakaa kahteen pääluokkaan, kansallisesta lainsäädännöstä johtuviin sekä EU:n jäsenmailleen määräämiin tehtäviin yhteisen maatalouspolitiikan CAP toteuttamisessa. 

Suomen maaseutuhallinto on kolmiportainen, koostuen Maa- ja Metsätalousministeriöstä ja ELY-keskusten Energia- ja Maaseutuosastosta sekä Yhteistoiminta-alueista. 

Yhteistoiminta-alue tuottaa maaseutuhallinnon lähipalvelut ja on mm. alueensa maksajaviranomainen Maatalouden tuissa ja korvauksissa.  

Itä-Lapin YTA:n viranhaltijoilla on näiden lisäksi oman kunnan määräämiä tehtäviä, joista tärkeimpänä on maaseutuelinkeinojen edistäminen, mm. maaseutuyritysten rahoitus, 
maaseutuyritysten sukupolvenvaihdokset sekä Maaseuturahaston kehittämisrahoitus  

Kemijärvellä maaseutusihteerin toimenkuvaan kuuluvat myös Kylä-asiamiehen tehtävät sisältäen Kylien toiminta-avustukset ja Kylien kehittämishankkeet.  

Hyödyllisiä linkkejä maaseutuyrittäjälle: