Strategia ja päätöksenteko

Kaupungin luottamushenkilöorganisaatio koostuu valtuustosta, joka edustaa kaupungin asukkaita ja tekee päätöksiä kaupungin toiminnasta. Valtuuston valitsemat lautakunnat ja niiden jäsenet vastaavat eri toimialojen päätöksenteosta. Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa ja toimeenpanee valtuuston päätöksiä yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Yhdessä nämä elimet muodostavat kaupungin päätöksenteon ja hallinnon keskeisen rakenteen, jonka tarkoituksena on edistää kaupungin kehitystä ja asukkaiden hyvinvointia.

Kaupungin strategia on suunnitelma, joka määrittelee kaupungin pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Se ohjaa kaupungin kehitystä ja toimintaa eri alueilla, kuten taloudessa, infrastruktuurissa, sosiaalisissa palveluissa ja ympäristöasioissa. Strategian tarkoituksena on luoda kestävää kasvua, parantaa asukkaiden hyvinvointia ja edistää kaupungin kilpailukykyä.