Tapionniemen kyläseura ry

Tapionniemen talvinen kyläkartano

Tapionniemi vuoden lappilainen kylä 2019

Tapionniemi sijaitsee Suomen pisimmän joen Kemijoen varressa. Kemijärveltä 25 km pohjoiseen 5 – tien varressa. Se muodostaa Ylikylän alueen yhdessä Vuostimon ja Oinaan kanssa. Alue sijaitsee Pyhätunturin kansallispuiston välittömässä läheisyydessä. Luonto, retkeily, kalastus ja marjastus on alueelle ominaista ja tärkeä osa alueen elämää. Tapionniemen kylä – alueeseen kuuluu Kemijärven suunnasta päin Luokka – Aapa, Kenttäperä, Mukkaperä, keskikylä, Nivavaara ja Kaakkurivaara.

2000 – luvulta alkaen Tapionniemen asukasluku on vähentynyt, sen ollessa vuoden 2020 lopussa n. 130.

Aktiivinen työväestö käy työssä muualla, eikä maataloutta enää harjoiteta. Tapionniemen asukkaat työskentelevät nykyään eri aloilla Kemijärvellä ja lisäksi monilla muilla paikkakunnilla ympäri Suomen.

Kylässä on edelleen toiminnassa oleva seurakuntakappeli. Linja – auto vuorot kulkevat vielä hyvin.

Tapionniemen kyläseura sai entisen koulun hallintaansa kesällä 2017. Tuolloin koulu nimettiin Tapionniemen Kyläkartanoksi.Kyläkartano toimii kylän aktiivisena keskuksena palvellen mm. harrastustilana, eri palveluissa, kokoontumissa ja tapahtumissa.
Hankkeiden avulla on rakennettu mm. Airosvaaraan taukotupa retkeilyä varten, lasten leikkipaikka sekä Kyläkartanoon maalämpö.

Tapionniemen Kyläseura ry

FB sivut: Tapionniemen Kyläkartano
FB ryhmä: Tapionniemen kyläseura ry.

Ylikylän Metsästys – ja kalastusseura ry