Löytöeläimet

Löytöeläinhoitaja:
Maija Ahola puh. 040 589 84 46
Tiermakantie 10, 98900 Salla
maija.ahola57@gmail.com

Eläinten hyvinvointilaki velvoittaa kaupungit ja kunnat järjestämään tilapäisen hoidon irrallaan tavatuille koirille, kissoille, ja muille pienikokoisille harrastuseläimille.

Laki velvoittaa hoitamaan löytöeläintä 15 vuorokautta. Tänä aikana omistajalla on mahdollisuus lunastaa lemmikkinsä hoito-, kuljetus-, yms. kuluja vastaan. Jos 15 vuorokauden aikana omistajaa ei saada selville, eläimelle voidaan etsiä uusi koti tai se voidaan lopettaa.

Kadonneesta eläimestä kannattaa ilmoittaa myös sosiaalisessa mediassa. Muista myös lemmikkien tunnistemerkintä, se auttaa karkulaisen löytämistä kotiin.

Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnat ovat tehneet sopimuksen talteenottopaikasta löytöeläinhoitaja Maija Aholan kanssa.

Laki eläinten hyvinvoinnista, Löytöeläimet

Kunnalla tulee olla sen alueella irrallaan tavattujen ja kiinni otettujen koirien ja kissojen sekä muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten (löytöeläimet) tilapäisen hoidon järjestämistä varten talteenottopaikka.

Talteenottopaikassa on tarkastettava, onko löytöeläimellä tunnistusmerkintä tai muu tunniste ja ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin talteenotosta ilmoittamiseksi eläimen omistajalle tai muulle pitäjälle. Sairaalle tai vahingoittuneelle eläimelle on järjestettävä viipymättä sen tarvitsema ensiapu ja muu kohtuullinen ja tarkoituksenmukainen hoito sairauden tai vamman hoitamiseksi.

Löytöeläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan siitä, kun eläimen omistajalle tai pitäjälle on ilmoitettu eläimen talteenotosta. Tämän jälkeen kunnalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kunnalla tai palveluntuottajalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai pitäjältä korvaus eläimen talteenotosta, kuljetuksesta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/1993) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, poliisin tulee ilmoittaa talteenotosta löytöeläinten talteenottopaikkaan.

Talteenottopaikan yhteystiedot

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski

Maija Ahola
Tiermakantie 10
98900 Salla
puh. 040 589 84 46
maija.ahola57@gmail.com