Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelmat

Terveyden edistämisen ohjelmien kuvituskuva.

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus seurata asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin.

Kuntien tulee valmistella valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Hyvinvointikertomus kuvaa hyvinvoinnin nykyistä tilaa ja hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Lisäksi vuosittain laaditaan raportti kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Hyvinvointikertomus 2021-2025

Hyvinvointisuunnitelma 2024- 2025

Kemijärven kaupungin hyvinvointikertomusraportti 2022