Musiikkiopiston hankkeet

Musiikkiopiston toimintaa on kehitetty hankerahan avulla hankkimalla soittimia, ajantasaista laitteistoa, järjestämällä lyhytkursseja oppilaille sekä kouluttamalla opettajia. 

Opetushallitus myönsi kesällä 2022 rahoituksen (14 557 €) Barokin helmiä –hankkeeseen. Opetushallitus myönsi hankkeelle jatkoaikaa kesäkuuhun 2024 saakka.

Uusi kevytrakenteinen cembalo on tilattu soitinrakentaja Jukka Ollikalta. Hankkeen ideana on mahdollistaa musiikkiopiston oppilaille tasokasta barokkituntemusta ja yhteissoittoa yhtyeissä ja orkesterissa. Yhteistyötahoja ovat Rovaniemen musiikki- ja tanssiopisto, vanhaan musiikkiin erikoistunut Collegium ry sekä cembalisti Petteri Pitko. Barokin helmiä hankkeen päätöskonsertti kuullaan lauantaina 23.3.2024, klo 15.00 Kulttuurikeskuksessa. 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen järjestämä opetusvierailu Koillis-Lapin musiikkiopistolla Kemijärvellä toteutettiin 25–26.8.2023. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen ja suomalaisten musiikkioppilaitosten opetusvierailuilla pyritään rakentamaan yhteistyötä eri toimijoiden ja koulutustasojen välillä. Nuorisokoulutuksen maakunnallisten opetusvierailujen lähtökohtana on tukea nuoria musiikinharrastajia ympäri Suomen ja tehdä pitkäjänteistä työtä innostuksen ja mahdollisuuksien lisäämiseksi koko maassa.

Kouluttajina toimivat perusopinnoissa Kalle Kataja (Musiikkiopisto Juvenalia) ja syventävissä opinnoissa Ville Komppa (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia). Koulutukseen osallistui oppilaita Koillis-Lapin musiikkiopiston lisäksi myös Lapin musiikki- ja tanssiopistolta Rovaniemeltä. 

 Musiikin hahmotustaitojen koulutusviikonlopuissa kynät ja kumit saavat unohtua kotiin, kun oppilaat tutustuvat musiikin hahmotustaitoihin soittamalla, laulamalla ja erilaisilla toiminnallisilla tavoilla. Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti oppilaan musiikin hahmotuksen taitoja, antaa ideoita ja työkaluja oppilaitoksen oman opettajan työhön ja motivoida opettajia ja oppilaita. Koulutusviikonloppu päättyi konserttiin.  

Kesällä 2023 OPH myönsi musiikkiopistolle rahoituksen (7 308 €) hankkeelle ”Muhaa luovasti”, jossa kehitetään musiikin hahmotusaineiden opetusta yhteismusisoinnin ja musiikkiteknologian keinoin. Hankerahalla on ostettu neljä tietokonetta, neljä ukulelela ja Cajon-rummut hahmotusaineiden opetusluokkaan.

Tavoitteena on ollut uudistaa teoriaopetuksen pedagogisesti luovan musisoinnin ja yhteismusisoinnin avulla. Hankkeella myös lisätään toiminnallisuutta, soveltuvuutta käytännön musisointiin ja oppilaiden intstrumenttiopintoihin, monipuolistetaan musiikinteknologian integrointia muhaopetukseen ajantasaisilla laitteilla ja mahdollistetaan oppilaan oma musiikin tekeminen.