Musiikkiopiston hankkeet

Musiikkiopiston toimintaa on kehitetty hankerahan avulla hankkimalla soittimia, ajantasaista laitteistoa, järjestämällä lyhytkursseja oppilaille sekä kouluttamalla opettajia. 

Huhtikuussa 2024 Opetushallitus on myöntänyt Koillis-Lapin musiikkiopistolle rahoituksen hankkeelle ”Uruilla musisoiden”. Rahoituksen avulla hankitaan opistolle digitaaliset jalkiolliset urut, jotka mahdollistavat urkujensoiton opettamisen ja harjoittelun koulun tiloissa. Soittopöydän ja penkin korkeutta säätelemällä urkujensoitto on mahdollista aloittaa jo lapsena alkeisoppimateriaalin ja urkuimprovisoinnin kautta.  Yhteismusisointia rikastutetaan uudella innovatiivisella tavalla yhdistämällä pianon ja urkujen äänimaailmaa tekemällä sovituksia pianolle ja ”urkuorkesterille”. Sovitukset tuovat aivan uudenlaisen lähestymistavan yhdessä soittamiseen. Helposti siirrettävät urut mahdollistavat konserttien järjestämisen missä tahansa tilassa.

Hankkeen aikana järjestetään erilaisia työpajoja. Kouluttajina toimivat Emilia Soranta, Elisa Vikki ja Kaisa-Mari Pulkkanen. Emilia on erikoistunut urkujensoittoon ja urkuimprovisointiin, parhaillaan hän kehittää väitösprojektissaan lasten ja nuorten urkujensoiton alkeisopetusta. Elisan ja Kaisa-Marin kanssa pianistit ja urkurit pääsevät tutustumaan pianon ja urkujen yhteistyön mahdollisuuksiin. Pianistit pääsevät esittämään harjoittelemaansa kappaletta urkuorkesterin säestyksellä.

Kesällä 2023 OPH myönsi musiikkiopistolle rahoituksen (7 308 €) hankkeelle ”Muhaa luovasti”, jossa kehitetään musiikin hahmotusaineiden opetusta yhteismusisoinnin ja musiikkiteknologian keinoin. Hankerahalla on ostettu neljä tietokonetta, neljä ukulelela ja Cajon-rummut hahmotusaineiden opetusluokkaan.

Tavoitteena on ollut uudistaa teoriaopetuksen pedagogisesti luovan musisoinnin ja yhteismusisoinnin avulla. Hankkeella myös lisätään toiminnallisuutta, soveltuvuutta käytännön musisointiin ja oppilaiden intstrumenttiopintoihin, monipuolistetaan musiikinteknologian integrointia muhaopetukseen ajantasaisilla laitteilla ja mahdollistetaan oppilaan oma musiikin tekeminen.