Kirjaamo

Kemijärven kaupungin kirjaamo vastaa päätöksentekoon liittyvien asioiden ja saapuvien asiakirjojen kirjaamisesta.

Saapuvat asiakirjat välitetään kirjaamisen jälkeen kirjaamosta eteenpäin hallintokuntiin käsiteltäväksi ja vastattavaksi. Kirjaamosta voi kysyä kirjattujen asioiden käsittelyn vaihetta sekä asiaa valmistelevaa henkilöä.

Kirjaamon sähköpostiosoite kirjaamo@kemijarvi.fi on Kemijärven kaupungin virallinen sähköpostiosoite.

Kemijärven kaupungin kuulutukset ovat luettavissa sivulta Kuulutukset

Kirjaamo PL 5, Hallituskatu 4, 98101 Kemijärvi

Hallintokoordinaattori
Merja Maijala, 040 834 3849, merja.maijala@kemijarvi.fi

Toimistosihteeri
Annikki Juujärvi, 040 723 864i, annikki.juujarvi@kemijarvi.fi