Päiväjoki-Raajärvi kyläseura ry

Kylä-alue nykyisin 
Pääosin Raajärventien varrelle sijoittuvalla kyläalueella asuu tällä hetkellä n. 50 asukasta. Alue on tunnettua riista- ja marjastusaluetta, joten loppukesä ja syksy on vilkasta ”sadonkorjuuaikaa”, jolloin väkeä saapuu Kemijärven ja Rovaniemen keskustoista saakka. Rauhallinen alue on luontomatkailijalle oivallinen käyntikohde. Geologinen tutkimuskeskus harjoittaa alueella vuosittain malminetsintää ja kyläläisten toiveissa siintääkin ajatus kaivostoiminnan uudelleen heräämisestä.

Alueen historiaa
Päiväjoki – Raajärvi kyläalue oli laajaa erämaa-aluetta vielä 1950 luvulle tultaessa. Kylää alettiin asuttaa 1948, jolloin alkoi rakentua Päiväjoen rintamamiestilat, yhteensä 14 maatilaa. 1961 aloitti Otanmäki Oy (nykyinen Rautaruukki) Raajärven kaivoksen ja kaivoskylän rakentamisen. 1970 luvun alussa rakennettiin vielä Leveäselän kaivos. Samaan aikaan 1961 alkoi rakentua Liekkojärven 7 asutustilan kylänosa, likelle Raajärven kaivosaluetta. Rautaruukin kaivos- ja myöhemmin konepajatoiminta lopetettiin 1985, jonka jälkeen vanhalla kaivoskylällä on ollut monta vaihetta, toimien nykyisin pääasiassa matkailukeskuksena. Raajärven kaivoskylässa asui vilkkaimpana aikana n. 500 ihmistä.

Nähtävyyksiä
Raajärven vanha kaivoskylä, sekä Leveäselän vanha kaivos. Leveäselän poroaita ja kämppä, siellä pidetään poroerotus syksyllä aina lokakuussa. Kotavaaran kalliomuodostelma ja hiidenkirnut, joista kaksi on puhdistettu näkösälle ”pidä Lappi siistinä” työryhmän toimesta kesällä 2011. Raajärvi – Leveäselkä harjumuodostelma, jonka reunoilla runsaita lähteitä. N. 40 ha lähes luonnontilainen metsäpuisto Matovaarassa.  Lähialueella Luusua-Juujärven ja Misin kylien käyntikohteet.

Yritykset ja palvelut 
Erä-Katisko, majoitus ja ohjelmapalveluita puh. 050-3593839 erakatisko.nettisivu.org/
Hirsirakentamista, Veikko Niemelä veikko.niemela@saunalahti.fi.
Severikankaan kotieläintila ja husky koiravaljakot Siru ja Juha Severinkangas. 
Viita-Sepät Heikki Silvola. Metallitöitä, puukkoja ja alihankintaa. Puh. 0500-690787. 
Wanha kaivoskylä ja ravintola Mainari. Majoitus ja ohjelmapalveluita puh. 040-690787.

Päiväjoki – Raajärvi kyläseura Raajärventie 2019, 98100 Kemijärvi, puh.0400-156583, sähköposti; veikko.niemela@saunalahti.fi.

Luusuan Erämiehet Ry luusuaneramiehet.nettisivu.org/