Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tarkoituksena on luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla turvata nykyisille ja tuleville kuntalaisille viihtyisä, puhdas ja virikkeellinen ympäristö. 

Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa kaksi ympäristötarkastajaa. 

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu: 

  • Ympäristönsuojelulain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely 
  • Jätehuollon ja roskaantumisen valvonta 
  • Ilmansuojelu ja vesiensuojelu 
  • Meluntorjunta 
  • Maastoliikennelain, vesiliikennelain ja ulkoilulain valvonta 
  • Vesihuoltolain mukaisten anomusten käsittely vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi 
  • Vesilain valvonta 
  • Maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta, myös kotitarveotot 
  • Ympäristön tilan seuranta ja muut ympäristönsuojelulakien määräämät tehtävät 
  • Ympäristönsuojelun toimialaan liittyvät asiakokonaisuudet sekä ajankohtaiset ympäristöasiat ja neuvonta 

Lisää tietoa:

Yhteystiedot: 

Vt. Ympäristötarkastaja 
Elina Aaltonen 
Vapaudenkatu 8 B (3.krs) 
98100 Kemijärvi 
puh. 040 542 3354  
elina.aaltonen@kemijarvi.fi 
ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi 
Vs. Ympäristötarkastaja 
Pekka Liisanantti 
Vapaudenkatu 8 B (3.krs) 
98100 Kemijärvi 
puh. 040 520 3162 
pekka.liisanantti@kemijarvi.fi 
ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi