Kotoutumispalvelut

Kemijärvi on kaupunki, missä on turvallista ja viihtyisää asua, elää sekä yrittää. Tavoitteena on, että jokainen kuntalainen Kemijärvellä syntyperästään huolimatta voi turvallisesti osallistua oman elämänsä rakentamiseen.

Kaupunki huolehtii peruspalvelujen soveltuvuudesta ja saatavuudesta myös maahanmuuttajille. Tarjoamme maahanmuuttajille samoja peruspalveluja kuin muillekin kuntalaisille. Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Lapin hyvinvointialue. Lisätietoa Lapin hyvinvointialueen maahanmuuttajapalveluista Lapha.fi

Kotoutumispalvelut tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea kansainvälistä suojelua saaville sekä myönteisen turvapaikan saaneille henkilöille ja heidän perheilleen.

Asiakkuus voidaan aloittaa, kun asiakas on saanut oleskeluluvan kansainvälisen suojelun tai tilapäisen suojelun perusteella ja asiakkaan kotikunnaksi on kirjattu väestötietojärjestelmässä Kemijärvi. Asiakkuus on voimassa kolme ensimmäistä vuotta oleskeluluvan saamisesta.

Kotouttamispalveluiden tavoitteena on edistää maahanmuuttajien itsenäistä elämää, kouluttautumista ja työllistymistä sekä tukea heidän osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Heitä autetaan esimerkiksi arkielämän tilanteissa, viranomaisasioinneissa ja eri palveluihin ohjaamisessa.

Maahanmuuttajan kotoutumisen polku alkaa alkukartoituksella. Tämän voi käynnistää joko kunta tai TE-toimisto. Alkukartoituksen tarkoituksena on selvittää maahanmuuttajan palvelutarpeet ja suunnitella yksilölliset kotoutumispalvelut. Tarvittaessa myös hyvinvointialue voi osallistua alkukartoituksen laatimiseen. Alkukartoituksen perusteella laaditaan yksilöllinen kotoutumissuunnitelma, jossa sovitaan niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea mahdollisuuksia hankkia riittävä kielitaito ja työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot sekä edistää mahdollisuuksia osallistua yhdenvertaisena jäsenenä suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Kotoutumissuunnitelma tehdään aina, jos olet:

  • työtön työnhakija tai
  • saat toimeentulotukea tai
  • olet alle 18-vuotias, eikä sinulle ole huoltajaa Suomessa.

Kotoutumiskoulutusta tarjotaan yleensä työvoimakoulutuksena. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä, tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä työelämään. Kansalaisopistossa voi opiskella suomen kieltä.

Yhteystiedot

Asiakasvastaanotto ajanvarauksella, 040 480 6093 tai +358405890983

Neuvontaa on saatavilla suomen kielellä ja tarvittaessa tulkin avustuksella.

Kemijärven kaupungin kotouttamisohjelma 2023-2025 (pdf)

Hyödyllisiä linkkejä: Sinun oppaasi Suomessa infofinland.fi sivuilta löydät luotettavaa tietoa omalla kielelläsi työpaikoista, opiskelusta, oleskeluluvista, asumisesta ja jokapäiväisestä elämästä Suomessa. Käy katsomassa ja lue lisää!

Your guide for living in Finland infofinland.fi is your source of information for moving and living in Finland.

InfoFinland is available in Finnish, Swedish, English, Russian, Estonian, French, Ukrainian, Spain, Turkish, Chinese, Persian and Arabic. All language versions are identical.

Maahanmuuttajien sote-palvelut hyvinvointialueella Finnish.pdf

Maahanmuuttajien sote-palvelut hyvinvointialueella English.pdf

Maahanmuuttajien sote-palvelut hyvinvointialueella Ukrainian.pdf