Yleiskaavat

Yleiskaava on kaupungin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja haja-asutusalueella rakentamisen lupien käsittelyä. 

Voimassa olevat yleiskaavat 

Räisälä-Haaparanta yleiskaava

Nuolivaaran tuulivoimayleiskaava

Muut: https://kartta.kemijarvi.fi/

Vireillä olevat yleiskaavat

Rokamo – Nälkämävaara

Suomen Voima Oy laatii tuulivoimaosayleiskaavaa Rokamo – Nälkämä -alueelle kaupungin koillisosaan. Elinvoimalautakunnan päätös yleiskaavan laatimisesta: 30.5.2023 § 70.

Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävillä 10.4 – 10.5.2024:
Osallistumis. ja arviointisuunnitelma Rokamo-Nälkämä

Kaavahanketta esitellään ja siitä voi keskustella YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn kanssa yhteisissä yleisötilaisuuksissa

  • keskiviikkona 24.4.2024 klo 17.30 alkaen Kemijärven kaupungintalolla (Hallituskatu 4)
  • torstaina 25.4.2024 klo 17.30 alkaen Kursun kylätalolla Sallassa (Uutelantie 2 B).

Yleisötilaisuuksien kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Tilaisuuksiin on mahdollisuus osallistua myös etänä. Osallistumislinkki julkaistaan Kemijärven kaupungin verkkosivulla www.kemijarvi.fi/fi//kemijarvi-info/uutiset/

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet kaavoitukseen liittyen on jätettävä viimeistään 10.5.2024 osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi tai Kemijärven kaupungin kirjaamo PL 5 98101 Kemijärvi.

Keskusta – Pöyliö – Särkikangas – Sipovaara yleiskaava

Päätös yleiskaavan laatimisesta: tekninen lautakunta 20.2.2013.

Kaava laaditaan ranta-alueiden osalta osittain maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alue tarkentuu kaavatyön yhteydessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Soppela-Berginperä-Ruuhiperä-Porovaaran yleiskaavamuutos

– kiinteistön Lammintörmä 320-403-49-10 osalta Kotalahdessa ja Iso-Marjalammen rannoilla
– kiinteistöllä 320-878-1-0 Soppelan kylässä jakokunnan yhteisellä alueella


Kallioranta-Ailanganlahti-Tossanlahden yleiskaavamuutos

– kiinteistöllä Lisä-Malmberg 320-403-286-3 Hiekkaniemessä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA