Lukio ja ammatillinen koulutus

Lukio

Kemijärven lukio tarjoaa yleissivistävää lukiokoulutusta, joka antaa hyvät valmiudet jatkaa opintoja esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lisätietoa lukio-opinnoista saa lukion kotisivuilta. https://www.kemijarvenlukio.fi

Ammatillinen koulutus

Ammatilliset tutkinnot avaavat ovia työelämään ja auttavat työllistymään. Työelämässä jo oleville ne tarjoavat mahdollisuuden päivittää ja hankkia uutta osaamista. Ammatillisen tutkinnon suorittaneen on mahdollista jatkaa opintojaan korkea-asteella, sillä se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Kemijärvellä ammatillista koulutusta tarjoaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU. http://www.redu.fi