Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristömme viihtyisyys ja turvallisuus on meille kaikille tärkeää. Työtä elinympäristömme terveellisyyden ja viihtyvyyden turvaamiseksi tehdään monin tavoin.

Ympäristölupahakemusten käsittelyn keskimääräinen kesto on 4–6 kk.

Ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn päätös annetaan yleensä 120 pv kuluessa.

Rekisteröitävien toimintojen rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä 30 tai 60 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Kertaluontoista toimintaa koskeva ilmoitus on tehtävä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Nitraattiasetuksen mukainen aumausilmoitus on tehtävä 14 vrk ennen aumauksen aloittamista.

Maa-aineslaki

Maa-aineslupahakemusten käsittelyn keskimääräinen kesto on 3–5 kuukautta.