Perusopetus

Hillatien koulu -> Koulun tapahtumat ja taidegalleria

Hillatien koulu

Keskustassa sijaitseva Hillatien koulu on ainoa perusopetusta antava koulu Kemijärvellä. Päärakennusta vastapäätä olevassa viipalekoulussa toimivat ykkösluokat, Jopo sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Päärakennuksessa toimii myös Kemijärven lukio.

Koulun tapahtumat: Viestintä tapahtuu pääasiassa Wilmassa, mutta yleisistä ja laajemmista asioista tiedotetaan myös koulun tapahtumakalenterissa.

Yleistä koulutyöstä lukuvuoden työpäivät, poissaoloista, poissaolohakemusten ohjeistus

Oppimisen tuki tukiopetus, erityisopetus, pienryhmät, resurssiopettajan käyttö, Jopo-opetus

Opiskeluhuolto hyvinvointiryhmän toiminta, kuraattori- ja psykologipalvelut, terveydenhuolto, varhainen puuttuminen poissaoloihin sekä niiden syiden selvittäminen ja kouluruokailu

Opinto-ohjaus

Opiskelua tukeva toiminta kodin ja koulun yhteistyö (vanhempainneuvosto), koulukiusaamiseen puuttuminen, oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta, välkkäritoiminta, kummitoiminta ja henkilökuntatiimit

Lisätietoja

Henkilöstön yhteystiedot

Koulutyöhön liittyviä linkkejä

Aamu- ja iltapäivätoiminta