Rakentaminen

Rakentaminen on prosessi, jossa luodaan, muokataan tai korjataan rakennuksia, rakenteita tai infrastruktuuria. Se kattaa monia erilaisia toimintoja ja vaiheita aina suunnittelusta ja suunnittelusta toteutukseen ja valvontaan

Kemijärven kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena toimii elinvoimalautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa rakennustarkastaja.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, kestävä ja viihtyisä ja myötävaikuttaa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit. Rakennusvalvonta vastaa rakentamisen neuvonnasta, ohjauksesta, lupien käsittelystä ja rakentamiseen kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta.

Lisätietoja Kemijärven kaupungin rakennusvalvonnasta