Osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin toteutusprosessi

Ideasta toteutukseen

Kemijärven kaupunginvaltuusto on 15.8.2022 § 85 hyväksynyt periaatteet osallistuvaan budjetointiin. Osallistuva budjetointi tarkoittaa sitä, että kaupungin asukkaat saavat päättää tietyn budjettiin varatun summan kohdentamisesta.

Kaupunginhallituksen päättämä, vuoden 2024 teema on Kylien, perheiden ja ikääntyvien Kemijärvi. Käytettävä määräraha on kokonaisuudessaan 20 000 euroa.

Kuntalaisten äänestys toteutettavasta ideasta
Saatujen ehdotusten pohjalta valitaan kuntalaisten äänestyksellä ideat ja valmistellaan ne ideoiden esittäjien ja kaupungin edustajien kanssa toteutukseen. Toteutukseen valitut ideat kirjataan budjettiin ja niiden toteutumista seurataan kuten muutakin talousarvion sisältämää toimintaa ja määrärahojen käyttöä. 

Toteutus budjettivuonna
Budjettiin varattujen määrärahojen ja mahdollisten hankeavustusten avulla toteutetaan ideat ja niistä tiedotetaan kuntalaisia. Arviointi toteutuksen jälkeen idean toteutumisen vaikuttavuudesta ja mahdollisesta jatkokehittämistarpeesta.

Kaupunginhallitus arvioi osallistuvan budjetoinnin toimivuutta saatujen palautteiden pohjalta seuraavan vuoden raamin käsittelyn yhteydessä ja päivittää tarvittaessa valtuuston hyväksymiä periaatteita hyvän hallintotavan ja talouden periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja antavat:

Juhani Tapio, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 0400 698 408, juhani.tapio@kemijarvi.fi

Tuula Kuvaja, talous- ja kehittämisjohtaja, 040 730 0236, tuula.kuvaja@kemijarvi.fi