Kemijärven kansalaisopiston hankkeet

Kemijärven Kansalaisopistossa käynnissä olevat Opetushallituksen Vapaa sivistystyö | Opetushallitus (oph.fi) rahoittamat kehittämishankkeet lukuvuonna 2023–2025.

Opetushallituksen logo

Tehemäkö yhesä? Yhteisöllisyys kansalaisopistoissa. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2023

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa opistojen tuntiopettajien yhteisöllisyyden nykytilan haasteet. Pyritään selvittämään keinoja yhteisöllisen toimintakulttuurin ja johtamisosaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on, että henkilöstö osaa määritellä yhteisöllisyyttä heikentävät ja sitä parantavat tekijät sekä tiedostaa oman roolin merkityksen opistonsa yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisessä ja kehittymisessä.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven ja Rovaniemen kansalaisopistot sekä Lapin ja Meri-Pohjolan opistopiirit.

Yhdessä! Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2023

Hankkeen aikana opistoissa tullaan arvioimaan sosiaalista ja pedagogista esteettömyyttä sekä tarkastelemaan saavutettavuuden merkitystä ja pohtimaan erilaisia asenteellisia osallistumisen esteitä. Hankkeen aikana opistoissa tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä on mukana Kemijärven kansalaisopisto ja 9 muuta kansalaisopistoa eri puolita Lappia.