Asemakaavat

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Asemakaavassa määrätään myös nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. 

Kemijärven kaupungin asemakaava-alueilla on sitova tonttijako, jolloin rakennuspaikan tulee olla kirjattuna kiinteistörekisteriin omana tonttinaan ennen rakentamista. Tonttien lohkomiset ja rekisteröinnit suorittaa Maanmittauslaitos

Ajantasa-asemakaavat 

https://kartta.kemijarvi.fi/

Karttapalvelimella nähtävissä kaikki muut ajantasa-asemakaavat paitsi Sipovaara ja Kallaanvaara.
Ne ovat saatavilla elinvoimapalvelujen toimistolta osoitteessa Vapaudenkatu 8 B 3. kerros.  

Vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavamuutos: 4. kaupunginosan korttelit 4206, 7-13, 4214, 4215, 16-19, 27-31 ja 40-46 sekä puistot, kadut ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (Pöyliövaara). Kaava ei ole vaikutuksiltaan merkittävä. Ehdotusvaihe oli 1.4.-15.4.2014.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nähtävillä olevat asemakaavat

Ei nähtävillä olevia asemakaavoja.


Yhteystiedot

Kaavoittaja Jemina Lahtela
jemina.lahtela@kemijarvi.fi
puh. 040 159 2313