Kartat, maanmittaus ja osoitteet

Karttapalvelu, pohjakartat, osoitteistot, tontit ja kiinteistötietojärjestelmä

Kemijärven karttapalvelu on julkinen tietopalvelin, jossa voit tarkastella karttoja ja ilmakuvia sekä erilaisia kohdetietoja.

Löydät palvelimesta mm. kiinteistöt, rakennukset ja osoitteet. Voit myös tulostaa karttoja ja mitata etäisyyksiä sekä pinta-aloja. Karttapalveluun liittyvissä asioissa yhteys osoitteeseen maankaytto@kemijarvi.fi

Rajankäynti
Kiinteistönmääritystoimituksen eli rajankäynnin suorittaa Maanmittauslaitos

Rakennuksen sijaintikatselmus
Sijaintikatselmus suoritetaan sokkelin valun jälkeen. Tilaukset: maankaytto@kemijarvi.fi

Pohjakartta
Karttajärjestelmänä on autocad -pohjainen YTcad -ohjelmisto maankäytön suunnitteluun ja karttahallintaan. Maankäyttö ylläpitää pohjakarttaa (dwg), joka koostuu useista tietoelementeistä: mm. kiinteistörajoista, rakennuksista, maastokuvioista, liikenneväylistä, korkeuskäyristä ja kunnallistekniikasta. Pohjakartta-aineistojen tilaukset: maankaytto@kemijarvi.fi

Numeerisen aineiston perusmaksu: 55 €/aineisto.

Kartat
Karttoja saa tilattua Maanmittauslaitokselta: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto

Opaskartta, osoitenimet ja osoitenumerot
Asuminen ja ympäristö huolehtii kunnan osoitejärjestelmästä, antaa rakennuksille sekä kiinteistöille osoitenumerot ja nimet. Uudet osoitetiedot määritetään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Osoitteet Kemijärven karttapalvelussa

Osoitteisiin liittyvät yhteydenotot: rakennusvalvonta@kemijarvi.fi

Tonttijako
Tonttijako on kartalle laadittu, asemakaavaa tarkentava rakennuskorttelin suunnitelma, jolla osoitetaan millaisiksi tonteiksi asemakaavan rakennuskortteli on tarkoitus jakaa. Rakentaminen asemakaava-alueilla edellyttää voimassa olevaa tonttijakoa ja rakennuspaikan tulee olla kirjattuna kiinteistörekisteriin omana tonttinaan ennen rakentamista.

Tonttijaoista päättää elinvoimalautakunta. Yhteystiedot: maankaytto@kemijarvi.fi

Tontin lohkominen
Tontit erotetaan itsenäisiksi kiinteistöiksi lohkomistoimituksessa. Tontin lohkomiset ja kirjaamiset Kemijärven alueella suorittaa Maanmittauslaitos

Kiinteistötietojärjestelmä
Kiinteistötietojärjestelmä sisältää Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistö- ja kirjaamisrekisterin, johon merkitään mm. tontit sekä muut maa- ja vesialueet sekä kiinteistöjen lainhuudot ja kiinnitykset.

Kiinteistötietoja sisältävien otteiden ja todistusten tilaus: https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/palvelut/osta-otteita-ja-todistuksia