Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuspalvelut

E-asiointiin pääset tästä linkistä.

Kemijärven varhaiskasvatusta kuvaa luonnonläheisyys, sillä meitä ympäröivät metsät ja vesistöt joka suunnalta. Meille tärkeintä on lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen huomiointi. Toiminnassa erityistä huomiota kiinnitetään kulttuurikasvatukseen ja pienryhmätoimintaan. Monimuotoiset

oppimisympäristöt näkyvät arjessa esimerkiksi aktiivisena yhteistyönä kirjaston kanssa sekä lähiliikuntapaikkojen hyödyntämisenä. Käymme lapsiryhmien kanssa muun muassa uimahallissa ja jäähallissa sekä liikumme ulkona.

Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksesta ja yhteisessä toiminnassa. Varhaiskasvatuksessa edistetään ja kehitetään tietoisesti osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa.

Varhaiskasvatus tarjoaa koko- ja osa-aikahoitoa, vuorohoitoa, varhaiserityiskasvatusta, tilapäishoitoa sekä esiopetusta.

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma yhdessä huoltajien ja henkilökunnan kanssa. Suunnitelma on pedagoginen ja lakisääteinen asiakirja, jonka lähtökohtana ovat lapsen etu ja tarpeet.

Varhaiskasvatuslaki antaa kaikille alle kouluikäisille lapsille oikeuden kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan tai vaihtoehtoisesti alle kolmevuotiaille lapsille oikeuden kotihoidon tukeen.

More information regarding early childhood education available also in English and in Ukrainian.

Lisätietoa: