Esiopetus

Esiopetuksen kuvituskuva.

Syyslukukausi 16.8.2023-20.12.2023, yhteensä 340 tuntia                              
Kevätlukukausi 8.1.2024-25.5.2024, yhteensä 360 tuntia   

Esiopetuksen loma-ajat:                          
Syysloma 16.-22.10.2023
Joululoma 23.12.2023-7.1.2024
Hiihtoloma 4.-10.3.2024 
Esiopetuksen muut vapaapäivät:
Itsenäisyyspäivä 6.12.2023
Pääsiäinen 29.3.-1.4.2024
Vappu 1.5.2024
Helatorstai 9.5. + 10.5.2024

Esiopetukseen voi hakea sähköisesti eAsiointi vuosittain 1.1.–31.3. 

Hakiessasi järjestelmä ilmoittaa, mikäli hakemus epäonnistuu, mutta onnistuneesta hakemuksesta ei tule kuittausta. Mikäli järjestelmä ilmoittaa virheestä, ole pikimmiten yhteydessä varhaiskasvatuspäällikköön. Esiopetus- ja kuljetuspäätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä. Päätöksestä tulee ilmoitus sähköpostilla tai postitse.   

Lisää tietoa hakemuksen täyttämisestä, maksuista ynnä muusta sellaisesta löydätte hakemus ja maksut sivuilta.

Esiopetuksen tulostettava esiopetukseen ilmoittautuminen Toimitetaan varhaiskasvatuksen toimistoon (Haavisto Heidi, Vapaudenkatu 8).

Esiopetuksen kuljetushakemuslomake on toimitettava varhaiskasvatuspäällikölle ennen kesäkuun loppua, jotta päätökset saadaan tehtyä ennen elokuun alkua.

Esiopetusaikojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksessa käytetään hoitoaikojen ilmoittamiseen sähköistä eAsiointi-sivustoa. Hoitoaikojen varaaminen auttaa huoltajaa seuraamaan varattujen tuntien määrää ja todellista käytettyä hoitoaikaa.

Hoitoaikojen ilmoittaminen sähköisesti

Päiväkodin työntekijät näkevät omassa järjestelmässään huoltajien varaamat hoitoajat ja näin ollen tietävät, milloin kukin lapsi on paikalla. Hoitoajat tulee tallentaa eAsiointi-sivustolle edellisen viikon keskiviikkoon kello 12.00 mennessä. 

Esiopetus

Esiopetuksen lähtökohtana on lapsi ja hänen yksilölliset tarpeensa, kykynsä ja kiinnostuksen kohteet.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen perustoimintaa, ja se kuuluu kaikille esioppilaille. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä, sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa huoltajat yhdessä lapsensa ja esiopettajan kanssa asettavat lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tavoitteita.

Esioppilailla on käytössään myös kuraattoripalvelut. Kuraattorina toimii Elina Simula, elina.simula@lapha.fi
040 705 8592. Esiopetuksen kuraattoripalvelut ovat osa esiopetuksen oppilashuoltoa. Kuraattoripalveluiden tehtävänä on auttaa ja tukea esiopetuksen piirissä olevia lapsia ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. 

Kemijärvellä esiopetusta järjestetään Jyvälänpuiston päiväkodissa ja Särkelän päiväkodissa:

Jyvälänpuiston päiväkoti                  
Värjärintie 4
98100 Kemijärvi 
Telkät esiopettaja: 040 759 5764
Sinitiaiset esiopettaja: 040 759 4610           
(sijainti kartalla)
Särkelän päiväkoti
Heikinkatu 8
98120 Kemijärvi   
Esiopettaja: 040 725 1079
(sijainti kartalla)  

Lisätietoja: