Kasvatus ja koulutus

Kasvatus ja koulutus ovat merkittäviä yhteiskunnan rakennuspalikoita. Ne mahdollistavat osaltaan turvallisen kasvun, perustaitojen oppimisen, hyvät jatko-opiskeluvalmiudet sekä jatkuvan itsensä kehittämisen.  Ne muodostavat perustan yksilöiden ja yhteiskunnan menestykselle ja hyvinvoinnille.