Veneily Kemijärvellä

Kuvituskuva veneilystä Kemijärvellä

Kemijärvessä on yhteensä seitsemän selkää, jotka ovat veneilijöiden kuljettavissa merkittyjä väyliä pitkin. Merkittyjä veneilyreittejä järvellä on yhteensä noin 55 kilometriä. Merkityillä venereiteillä on turvallista liikkua, mutta kulkijoiden on hyvä muistaa, että kukin liikkuu vesialueella aina omalla vastuullaan.

Kemijärveltä voi veneillä Kemijokea pitkin kaupungin keskustasta Pelkosenniemelle. Keskustasta Luuksinsalmeen kulkeva venereitti on Kemijoki Oy:n ylläpitämä ja se on merkitty kardinaalimerkein. Muiden reittien ylläpitäjä on Kemijärven kaupunki ja reitit on merkitty lateraalimerkein (punainen ja vihreä merkki).

Jos havaitset puutteita veneilymerkeissä, ilmoita siitä Kemijärven kaupungin sähköiseen vikailmoitusjärjestelmään tai Kemijoki Oy:lle yhtiön sivuilla Voit myös tutustua venereitteihin Kemijärvellä

Kaupungissa olevan venesataman lisäksi keskustan tuntumassa sijaitsee Pajulahden laituri, jossa veneen tankkausta varten on kaksi jakelupistettä. Kemijärven rannoilla on useita venesatamia, telarantoja, veneluiskia ja tulentekopaikkoja sekä muita virkistyskohteita.

Termusniemen ja Kalkonniemen pohjapato

Kemijärvessä on pohjapato Termusniemen ja Kalkonniemen kohdalla. Pohjapadon pohjoispuolella vedenpinta laskee talven aikana noin kolme metriä kesäaikaisesta vedenpinnan tasosta. Pohjapadon eteläpuolella vastaava vedenpinnan lasku on seitsemän metriä. Pohjapadon alapuolella on sulaa lähes läpi vuoden. Lisäksi muutamissa muissakin virtaavissa paikoissa on usein talvisin heikkoja jäitä.

Veneilykartat ja joen virkistyskäyttö

Lue ajankohtaista tietoa Kemijärven veneilykartoista, -mahdollisuuksista ja joen virkistyskäytöstä Visitkemijarvi.fi sivuilta

Kemijärven venereitit

Tutustu Kemijärven venereitteihin Retkikartta-palvelussa.