Nähtävillä olevat asiakirjat

Meluilmoitus Kalliosalmen siltatyö, louhinta, Nyab Finland Oy, Kemijärvi

Maa-aineslupahakemus Tuore Hangasselän moreeni- ja kallioalue, Savukoski, Metsähallitus Metsätalous Oy

Maa-aineslupahakemus Siurunselkä, Pelkosenniemi, Metsähallitus Metsätalous Oy

Maa-aineslupahakemus Tohromaselän moreenialue Savukoski, Metsähallitus Metsätalous Oy

Maa-aineslupahakemus Pyytövaaran kallioalue Pelkosenniemi, Metsähallitus Metsätalous Oy

Maa-aineslupahakemus Jokoshaaran moreeni- ja kallioalue, Salla, Metsähallitus Metsätalous Oy

Päätökset

Maa-aineslupapäätös Maksamopalo – Komiovaara, Kemijärvi, Metsänhoitoyhdistys Itä-Lappi Ry

Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta Kemijärven Patovaarassa, Napapiirin Kuljetus Oy

Päätös maa-aineslupahakemuksesta Pelkosenniemen Pyhäjärvellä, Haapa-harjun sora-alue, Niemelä Oiva 

Ilmoitus uusista ympäristöluvista, Peltoniemen Kone Oy ja Lapin Kaivupalvelu Oy