Varhaiskasvatuksen hankkeet

Kuvassa vasemmalla Senni Honkanen, takana vauhtia antamassa Katri-Anna Kokkonen ja oikealla Annica Åberg

Meneillään olevat hankkeet:

Valtion erityisavustus koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2023–2024 

Annica Åberg aloitti 1.3.23 kiertävänä erityislastenhoitajana varhaiskasvatuksessa. Hankkeen tarkoituksena on vuosina 2023–2024 tasoittaa korona-ajan vaikutuksia lasten sosiaalisissa- ja vuorovaikutustaidoissa.

Annica kiertää Jyvälänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa säännöllisesti toimien lasten kanssa ryhmän omien aikuisten rinnalla. Lisäresurssina Annicalla on aikaa esimerkiksi lasten kohtaamiseen ja leikin tukemiseen.  

Valtion erityisavustus digitaalisen laadunvalvontajärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024 

Katri-Anna Kokkonen aloitti 1.3.23 Valssi-hankkeen projektikoordinaattorina. Hankkeen tarkoituksena on ottaa käyttöön digitaalinen laadunarviointijärjestelmä Valssi Kemijärven, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnissa vuosina 2023–2024.  

Keväällä 2023 kerättiin tietoa varhaiskasvatuksen laadusta henkilöstökyselyllä, lasten laatuarvioinneilla (piirtäen, haastatellen, arviointipelillä) sekä 5–6-vuotiaiden huoltajien kyselyllä. Näiden pohjalta valittiin kehittämiskohteet kaudelle 2023–2024. 

Kauden 2023–2024 aikana otetaan käyttöön Valssi järjestelmä. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa henkilöstö ja esihenkilöt järjestelmän käyttöön sekä luoda Kemijärvelle sopiva arviointi- ja kehittämisprosessi.  

Valtion erityisavustus erityisopetuksen ja kulttuurien välisen kasvatuksen kehittämiseen vuosille 2023–2024 

Kemijärven varhaiskasvatukseen saatiin 25 000 euron avustus erityisopetuksen ja kulttuurien välisen kasvatuksen kehittämiseen vuosille 2023–2024. Nämä rahat käytetään osana VALO-opettajan palkkaa.

VALO-opettaja Katja Piirainen tukee suomen kielen oppimista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, unohtamatta lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tärkeyttä.   

Menneet hankkeet: 

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen edistämisen uudistamiseksi 2022–2023 

Senni Honkanen toimi päiväkotien eri ryhmissä lasten saaman tuen menetelmiä kehittäen.  Hanke päättyi heinäkuun lopussa 2023. Senni on kiertänyt kaikissa kaupungin päiväkotiryhmissä ohjaamassa mm. erilaisten tukimenetelmien käyttöä. Lisäksi Senni on valmistanut materiaalia päiväkotien arkeen yhdessä tiimien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.  

Hankkeen tavoitteena oli tuoda tukea myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheisiin. Senni oli mukana esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja tapasi huoltajia erikseen lapsen tukeen liittyvissä asioissa.