Kaupunginvaltuusto

Kemijärven kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.  
Kaupunginvaltuustossa on 27 jäsentä.
Nykyinen toimikausi on 2021–2025.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. 
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla valtuustosalissa, Hallituskatu 4

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä

Esityslista julkaistaan samana päivänä, kun se on postitettu valtuutetuille. Asialista julkaistaan myös paikallislehdessä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla Palvelupiste Sortteerissa sekä sähköisellä ilmoitustaululla. 

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää: 

 • kuntastrategiasta
 • hallintosäännöstä
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kaupunginvaltuuston jäsenet 2021–2025:

Puheenjohtaja 
Savukoski Riitta, Kokoomus 
040 777 7359 
riitta.savukoski@kemijarvi.fi
1. varapuheenjohtaja 
Kelloniemi Juhana, Perussuomalaiset 
044 284 4475 
juhana.kelloniemi@kemijarvi.fi
2. varapuheenjohtaja 
Niemelä Veikko, Keskusta 
veikko.niemela@kemjarvi.fi
Aalto Pirkka, KD 
040 557 5346   
pirkka.aalto@kemijarvi.fi 
Alatalo Paula, Perussuomalaiset
paula.alatalo@kemijarvi.fi
Harju Markku, SDP 
0400 396 289 
markku.harju@kemijarvi.fi
Hietanen Matti, Perussuomalaiset
matti.hietanen@kemijarvi.fi
Honkanen Senni, SDP
040 580 4718
senni.honkanen@kemijarvi.fi
Imporanta Aulikki, Tulevaisuuden Kemijärvi -yhteislista 
aulikki.imporanta@kemijarvi.fi
Kerkelä Teija, Keskusta 
teija.kerkela@kemijarvi.fi
Kortelainen Jukka, Kokoomus  
0400 712 811 
jukka.kortelainen@kemijarvi.fi
Kotilaine Jarkko, Vasemmistoliitto 
040 556 9720 
jarkko.kotilaine@kemijarvi.fi
Nivala Heikki, Keskusta 
040 542 5353 
heikki.nivala@kemijarvi.fi
Ojala Kirsti, Vasemmistoliitto 
050 359 1129 
kirsti.ojala@kemijarvi.fi
Majava Ahti, Tulevaisuuden Kemijärvi -yhteislista 
ahti.majava@kemijarvi.fi
Pikkarainen Juha, Vasemmistoliitto 
040 358 2656 
juha.pikkarainen@kemijarvi.fi
Ruokamo Anita, Keskusta 
040 825 1667 
anita.ruokamo@kemijarvi.fi
Sutinen Hannaliisa, Tulevaisuuden Kemijärvi -yhteislista 
hannaliisa.sutinen@kemijarvi.fi
Räisänen Kari, SDP 
kari.raisanen@kemijarvi.fi
Severinkangas Asko, Keskusta 
asko.severinkangas@kemijarvi.fi
Torvinen Arto, Tulevaisuuden Kemijärvi -yhteislista
arto.torvinen@kemijarvi.fi
Tapio Juhani, Keskusta
0400 698 408
juhani.tapio@kemijarvi.fi
Välikangas Sanna, Keskusta
sanna.valikangas@kemijarvi.fi
Torvinen Matti, Tulevaisuuden Kemijärvi -yhteislista
0400 822 872
matti.torvinen@kemijarvi.fi 
Väliranta Harri, Kokoomus
040 546 7777
harri.valiranta@kemijarvi.fi
Vaarala Jorma, Tulevaisuuden Kemijärvi -yhteislista
jorma.vaarala@kemijarvi.fi
Kemijärven kaupunginvaltuuston jäsenet 2021–2025