Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta (kuntaL121 §).  Tarkastuslautakunta on valtuuston asettama toimielin, joka vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä arvioinnista. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa valmistella valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioida kunnan ja kuntakonsernin tavoitteiden toteutumista, valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamista ja laatia arviointikertomus vuosittain. Lautakunta antaa myös tarvittaessa selvityksiä arvioinnin tuloksista ja kunnanhallitukselle esityksiä hallintosäännön määräyksiksi. Kaupunginhallitus puolestaan antaa valtuustolle lausunnon arviointikertomuksen pohjalta tehtävistä toimenpiteistä.

Tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (Hallintosääntö 9 §) Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan määrätään kuntalain 75 §:ssä.

Tarkastuslautakunta kokoontuu kuukausittain. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana päivänä.


Tarkastuslautakunnan jäsenet 2021–2025

Puheenjohtaja
Sirviö Antti
Varajäsen: Koskenranta Pentti
Varapuheenjohtaja
Vaarala Jorma
Varajäsen: Kilpeläinen Auvo
Jäsen, Pikkuvirta Sirkka
Varajäsen: Vermas Maija-Leena
Jäsen, Tikkanen Jani
Varajäsen: Mulari Tauno
Jäsen, Wiik Jaana
Varajäsen: Kumpula Aili


Pöytäkirjanpitäjä
Maijala Merja
merja.maijala@kemijarvi.fi
Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi
+358(0)40 834 3849