Sähköinen asiointi

Kemijärven kaupungin eLomakkeet

Ympäristönsuojelu

Betoni- ja tiilijätteen ei-ammattimainen hyödyntäminen alle 500 t jäte-erän hyödyntäminen

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättämisestä

Lupahakemus moottorikäyttöisellä ajoneuvolla suoritettavan kilpailun tai harjoituksen järjestämiseen maastossa

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta

Koulutuspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen – lomake

Kemijärven kaupungin Vuokratalot

Asuntohakemus Hakemuksen liitteet

Irtisanomisilmoitus

Häiriöntuottamusilmoitus

Tapahtuma-avustukset

Kaupunki myöntää vuosittain helmikuussa rahoitusta Kemijärvellä järjestettäviin tapahtumiin. Tapahtuma-avustukset myönnetään hakemusten perusteella.

Tapahtuma-avustushakemus

Toiminta- ja yleisavustukset

Toiminta- ja yleisavustukset julistetaan haettavaksi kerran vuodessa julkaistulla kaupungin yhteisellä ilmoituksella. Hakuaika on huhtikuussa.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Yleisavustus seuralle tai yhdistykselle hakulomake

Nuorisopalvelut: Kohdeavustus seuralle tai yhdistykselle hakulomake

Juhlarahastohakemus

Stipendejä ja avustuksia voi hakea edellä mainittuihin tarkoituksiin pitkin vuotta ja viimeistään kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä. Lisätietoja 150 Juhlarahasto

150 juhlarahastohakemus