Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kuvituskuva lasten varhaiskasvatuksesta

eAsiointiin pääsette tästä linkistä

Varhaiskasvatushakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta niin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. 

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella eAsioinnin kautta. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa se, että hakemus on täytetty mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Erityisen tärkeää on oikean kuukausituntimäärän ilmoittaminen oikean laskutuksen varmistamiseksi. eAsioinnissa ovat luettavissa lapsesta tehdyt sijoitus- ja maksupäätökset.

eAsioinnin kautta haetaan myös yksityisen palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Hakemus palvelusetelistä tehdään vasta sen jälkeen, kun perhe on tehnyt palvelusopimuksen Pilkkeen johtajan kanssa. Lue lisää palvelusetelillä järjestetystä varhaiskasvatuksesta sekä palvelusetelin sääntökirjasta

MAKSUT

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Varhaiskasvatuksesta perittävässä maksussa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.  Tarkempaa tietoa maksuista löydät niitä koskevalta sivulta.

MUUTOKSET KUUKAUSITUNTIMÄÄRIIN

Jos haluat muuttaa lapselle varattuja tuntimääriä, täytä paperinen lomake Kokoaikainen varhaiskasvatus on 150–180 h/kk. Jos lapsi on maksuttomassa esiopetuksessa (4 h/pvä), täydentävää varhaiskasvatusta on useimmiten 84–107 h/kk. 

IRTISANOMINEN

Päättäessänne lapsen sijoituksen varhaiskasvatukseen, irtisanominen tulee tehdä oheisella Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lomakkeella

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)

TÄRKEÄÄ TIETOA HAKEMUKSESTA

Varhaiskasvatushakemuksella haetaan päiväkotiin. Jokaista lasta kohden täytetään oma hakemus. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele. Hakemukseen on ehdottomasti täytettävä hoitomuoto, hoidon järjestämistapa ja tuntilaajuus/kuukausi (tuntimäärä). 

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy valitun tuntilaajuuden mukaan. Varhaiskasvatuksen laajuus/kuukausi on määritelty seuraavasti:

  • Enintään 84 h/kk, asiakasmaksun suuruus 60 %
  • Enintään 107 h/kk, asiakasmaksun suuruus 70 % 
  • Enintään 130 h/kk, asiakasmaksun suuruus 80 %
  • Enintään 150 h/kk, asiakasmaksun suuruus 90 % 
  • Yli 150 h/kk, asiakasmaksun suuruus 100 % 

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on alimmasta tuntilaajuudesta (84 h/kk) pienempi, kyseistä tuntilaajuutta voidaan pienentää seuraavasti: 63 tuntiin, 42 tuntiin ja 21 tuntiin/kk.

  • Kokoaikainen varhaiskasvatus on vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta, yhtäjaksoisesti enintään 10 tuntia jatkuvaa, poikkeuksia voi olla vuorohoidossa.
  • Osa-aikainen varhaiskasvatus on alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.
  • Osapäiväinen varhaiskasvatus on päivittäin alle 5 tuntia annettavaa varhaiskasvatusta, joka arkipäivä tapahtuvaa.
  • Osaviikkoista varhaiskasvatus on silloin kun lapsi on varhaiskasvatuksessa 2–4 päivänä viikossa.
  • Vuorohoito järjestetään ilta-, yö tai viikonloppuhoitona sitä työn tai opiskelun vuoksi tarvitseville.

Varhaiskasvatushakemuksen laadintaan siirrytään sivun yllä olevasta linkistä. Sivusto ohjaa käyttäjän tunnistautumissivustolle, jossa tunnistautuminen tapahtuu esim. pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella. Tämän jälkeen käyttäjä ohjataan automaattisesti eAsiointiportaaliin.

Menuvalikosta löytyvät hoitoaikojen ilmoittaminen, varhaiskasvatushakemus, esiopetukseen ilmoittautuminen sekä lasta koskevat sijoitus- ja maksupäätökset.

Hakemuslomakkeella ei ole erillistä esikatseluvalintaa, vaan ennen hakemuksen lähettämistä voi hakemuksen ladata ja tarkistaa pdf-muodossa: Lataa hakemus pdf-muodossa Esikatselun jälkeen lomake lähetetään ja hakemuksen voi halutessaan tulostaa.

Hakemuksen käsittelee varhaiskasvatuspäällikkö, kun hakemus on käsitelty ja päätös on tehty, asiakas saa sähköpostitse tiedon, että päätös on luettavissa eAsioinnissa. Mikäli seuraatte eAsioinnissa päätöksiä, ettekä löydä sieltä hakemuksenne mukaista päätöstä, asian käsittely on kesken.

Muutokset voimassa olevaan sijoitukseen tehdään paperilomakkeelle, ei eAsioinnin kautta. Lomakkeen löydät varhaiskasvatuksen lomakkeet -sivulta.

Hakemukseen tarvittavat tositteet toimitetaan erikseen tulotietolomakkeen liitteenä varhaiskasvatuksen toimistoon tai vaihtoehtoisesti tulotietolomakkeella annetaan viranhaltijalle lupa palkka-, etuus, – ja eläketietojen hakuun tulorekisteristä. Huoltajien ja/tai avo-/aviopuolisoiden on molempien allekirjoitettava tulotietolomake, toisen henkilön puolesta lupaa ei voi antaa.

Emme vastaanota tietoja sähköpostitse. Tulotietolomake on tulostettavissa myös lomakkeet -välilehdellä (varhaiskasvatus tulotietolomake) tai varhaiskasvatusmaksut -välilehdeltä, jossa on myös yksityiskohtaisempaa tietoa varhaiskasvatusmaksun määräytymisestä, liitteistä ja tulorekisteristä.