Keskusvaalilautakunta

Vaalilain (714/98) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja.

Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Moilanen Eeva 
varapuheenjohtaja Kärri Petri
jäsen Mustonen Esko
jäsen Ruopsa Maarit
jäsen Vermas Maija-Leena

Varajäsenet järjestyksessä: 
Junttila Maarit
Lautamo Aki
Kalliokoski Tuomas
Jaakkola Kauko
Kiemunki Raija
Kostamovaara Teemu
Säynäjäkangas Mikael

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:

Käyntiosoite:Hallituskatu 4 sijainti kartalla
Postiosoite:Kemijärven kaupunki
PL 5, Hallituskatu 4
98101 Kemijärvi
Aukioloaika:klo 9:00 – 15:00
Sähköposti:kirjaamo@kemijarvi.fi

Kemijärven äänestysalue:

001 Kemijärvi

Linkkejä: