Nuorisotyö

Kemijärven kaupungin nuorisopalveluiden päätehtävä on tuottaa laadukkaita nuorisopalveluita kaikille paikkakuntalaisille lapsille ja nuorille aina kolmannelta luokalta toisen asteen opintoihin asti.

Nuorisopalveluiden perustehtävänä on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa. Tarjoamme monipuolista toimintaa nuorille heidän vapaa-aikanaan. Nuorisotyön tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, edistää terveitä elämäntapoja sekä iloa ja luovuutta, kehittää itsetuntoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä lisätä nuorten osallisuutta.

Toteutamme nuorille suunnattuja avoimia sekä ohjattuja vapaa-ajan toimintoja hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Järjestämme nuorisolle erilaisia kerhoja, leirejä, retkiä sekä tapahtumia ympäri vuoden ja tarjoamme nuorisotilat yhdessä olemiseen. Nuorisopalveluiden kohderyhmänä ovat kaikki alle 29-vuotiaat kuntalaiset.

Toimintaan kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, nuorisotila, kulttuurinen nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, ennaltaehkäisevä nuorisotyö, nuorisovaltuusto, nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien tukeminen, ehkäisevä päihdetyö, leiri-, kerho-, ja retkitoiminta sekä tapahtumatoiminta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut vastuualueen esimies
Heidi Laukkanen 040 484 2079 heidi.laukkanen@kemijarvi.fi

Erityis- ja etsivä nuorisotyöntekijä
Tiina Karppinen 040 197 8445 tiina.karppinen@kemijarvi.fi

Nuoriso-ohjaaja
Ari Virkkula 040 595 7647 ari.virkkula@kemijarvi.fi

Nuoriso-ohjaaja
Sini Kokko 040 647 4089 sini.kokko@kemijarvi.fi

Hae avustusta:
Kunnan avustus seuralle tai yhdistykselle hakulomake