Kaupunginhallitus

Kemijärven kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus vastaa lisäksi elinkeinotoimen edistämisestä, työllisyyden hoidosta ja yleisestä edunvalvonnasta.

Kaupunginhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu valtuuston puheenjohtajisto. Hallitus kokoontuu kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa kuukauden 2. ja 4. arkimaanantai ja tarvittaessa.

Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Esityslistat julkaistaan internetissä ja pöytäkirjat heti pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.  

Kaupunginhallituksen jäsenet vv. 2023–2025

puheenjohtaja
Tapio Juhani KESK
040 152 8147
juhani.tapio@kemijarvi.fi
Varajäsen: Palojärvi Jarmo
I varapuheenjohtaja
Alatalo Paula, Perussuomalaiset
paula.alatalo@kemijarvi.fi
Varajäsen: Kalliokoski Tuomas
II varapuheenjohtaja 
Harju Markku, SDP 
markku.harju@kemijarvi.fi
Varajäsen: Honkanen Senni
Jäsen
Kerkelä Teija, Keskusta
teija.kerkela@kemijarvi.fi 
Varajäsen: Välikangas Sanna
Jäsen
Majava Ahti, Tulevaisuuden Kemijärvi -yhteislista
ahti.majava@kemijarvi.fi
Varajäsen: Sutinen Hannaliisa
Jäsen
Ojala Kirsti, Vasemmistoliitto
kirsti.ojala@kemijarvi.fi
Varajäsen: Kinnunen Riitta
Jäsen
Torvinen Matti, Tulevaisuuden Kemijärvi -yhteislista
matti.torvinen@kemijarvi.fi 
Varajäsen: Jukka Kortelainen
Kemijärven kaupunginhallitus 2023-2025

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaisesti Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.

Kaupunginhallituksen tehtävistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta määrätään hallintosäännön 81 §:ssä.