Kuntalaisaloite

Kunnan jäsenillä (asukas, yhteisö jne.) on kuntalain mukaan oikeus tehdä aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voi myös kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Mikä kuntalaisaloite?

Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota.

Jokainen kuntalaisaloite käsitellään. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteet.

Tavallisen kuntalaisaloitteen lisäksi kuntalaiset voivat tehdä aloitteen kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi. Aloitteen allekirjoittajaksi on koottava vähintään 4 % kaupungin 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. Tällöin valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Aloitteet voi tehdä Kuntalaisaloite.fi verkkopalvelussa tai kuntalaisaloitteen voi tehdä myös osoitteessa kemijarvi.fi/anna-palautetta

Oikeusministeriön hallinnoimassa kuntalaisaloite.fi palvelussa löytyy kattavat ohjeet aloitteen tekemiseen.

Kuka voi tehdä kuntalaisaloitteen?

Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan kaikki kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.