Kapustan pumppuvoimalahankkeen kaavoituksen yleisötilaisuus 6.6.2024 klo 17

Suomen Voima Oy on aloittanut Kapustan pumppuvoimalaitoksen suunnittelun. Pumppuvoimalaitos vaatii toteutuakseen yleiskaavan, jonka laadintaa ohjaa Kemijärven kaupunki. Hankeen kaavoitus on aloitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinnalla. 

Hanketta ja sen kaavoitusmenettelyä esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 6.6.2024 Kemijärven kaupungin valtuustosalissa klo 17.00. Hanketta ja OASia on esittelemässä hankkeesta vastaava Suomen Voima Oy sekä kaavakonsultti Sitowise Oy.

Osallistumismahdollisuus myös Teams-yhteydellä, Teams-linkki

Lisätietoa kuulutuksesta Dynasty tietopalvelu : Kemijärven kaupunki (kemijarvi.fi)