Tilapalvelut

Tilapalvelut vastuualueen tehtäväkenttä kiinteistöjen jaetaan seuraaviin suurempiin osa-alueisiin:

 • Kiinteistöjen päivittäinen hoito ja ylläpito
 • Tilojen vuokraaminen
 • Rakennusten kunnostaminen
 • Uusien kohteiden rakennuttaminen
 • Kiinteistöjen myynti

Tilapalvelut on jakanut hallinnoimansa kiinteistöt eri ryhmiin, joita ovat:

 • Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt
 • Yrityskiinteistöt
 • Osakehuoneistot
 • Päiväkoti- ja koulukiinteistöt
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt
 • Hallintokiinteistöt
 • Tyhjät kiinteistöt

Hoidolla, kunnostamisella ja ylläpidolla taataan käyttäjille mahdollisimman turvalliset ja terveelliset tilat työskennellä. Hoito-, kunnostus- ja ylläpitotyöt sekä kiinteistöpäivystys hankitaan palvelusopimuksella Kemijärven Roikka Oy:ltä.

Jatkuvalla tilojen kunnon seuraamisella ja puutteisiin reagoimalla pyritään siihen, että kaupungin kiinteistövarallisuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Kiinteistöautomatiikkaan panostetaan kaiken aikaan yhtenä kehittämiskohteena.

Yhteystiedot

Isännöitsijä
Markku Taavo
markku.taavo@kemijarvi.fi
0400 296 873

Kiinteistönhuolto
Kemijärven Roikka Oy
0400 287 184