Tietosuojaselosteet

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Toimitilavuokrat tietosuojaseloste
Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste
Oppilas- ja opiskelijarekisterin tietosuojaseloste
Musiikkiopiston opiskelijarekisterin tietosuojaseloste
Maanvuokrarekisterin tietosuojaseloste
Kansalaisopiston asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Kameravalvonnan tietosuojaseloste
Hyvinvointilähetteen tietosuojaseloste
Dynasty asianhallintajärjestelmän tietosuojaseloste